Publicat pe

Informații plată amendă persoane juridice

În cazul constatării unei contravenţii şi aplicării unei  sancţiuni sub forma amenzii de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, amenda prevăzută în procesul – verbal de constatare/sancţionare se achită la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află sediul fiscal al operatorului de date.
Codul cont aferent este 20A350102.

Amenda se achită în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului – verbal.

În acelaşi termen urmează să fie predată o copie certificată de pe chitanţă sau ordin de plată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau să fie trimisă prin poştă la sediul acesteia din Municipiul Bucureşti, Bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 28 – 30, Sector 1.
În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

Aceste informaţii sunt comunicate şi prin înştiinţarea de plată care este înmânată/comunicată operatorului de date în original, împreună cu copia procesului – verbal de constatare/sancţionare.

Amenzile aplicate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal constituie venit la bugetul de stat.

Pentru a afla contul IBAN adecvat achitării amenzii, urmează să consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea „Asistenţă contribuabili – persoane juridice”, rubricile „Codurile IBAN”, respectiv „Trezoreria judeţeană ……/Trezoreria operativă…..”, „Denumire – Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate”


Dacă considerați că aveți nevoie de suport în desfășurarea DPIA sau nu înțelegeți dacă trebuie să efectuați această evaluare în cadrul organizației dvs., vă îndrumăm spre experții noștri în materie de protecția a datelor  personale, implementare si conformitate GDPR, desfășurarea operațiunilor și activității de DPO. Puteți aplea la serviciile profesionale de consultanță GDPR de specialitate cu un simplu click.


Pentru a evita sanctiuni uriase financiare si de imagine va recomandam sa verificati GRATUIT online daca compania / institutia dvs trebuie, sa fie conforma cu GDPR – Regulamentul European 679/2016 si daca trebuie sa externalizati un DPO sau sa aveti desemnat o persoana pe pozitia de DPO Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, specializat ulterior prin urmarea unui Curs DPO Autorizat Certificat.