Publicat pe

GDPR Modul de realizare al controalelor ANSPDCP pentru verificarea modalităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Noile reglementări sunt propuse pe fundalul apropiatei intrări în vigoare a GDPR – Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabil din 25 mai 2018.

Conform proiectului, personalul de control al ANSPDCP are dreptul:
– să efectueze investigaţii, inclusiv inopinate;
– să ceară şi să obţină orice informaţii şi documente indiferent de suportul de stocare, de la operator şi persoana împuternicită de operator/reprezentantul acestora, la faţa locului şi/sau în termenul stabilit;
– să ridice copii de pe acestea;
– să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator;
– să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfăşurării investigaţiei, în condiţiile legii.

Pentru a evita sanctiuni uriase financiare si de imagine va recomandam sa verificati GRATUIT online daca compania / institutia dvs trebuie, sa fie conforma cu GDPR – Regulamentul European 679/2016 si daca trebuie sa externalizati un DPO sau sa aveti desemnat o persoana pe pozitia de DPO Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, specializat ulterior prin urmarea unui Curs DPO Autorizat Certificat.

În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea acestor atribuţii, Autoritatea naţională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dară prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegate de acesta. O copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu entităţii controlate, înainte de începerea investigaţiei.

Articole complet LegeStart.ro