Publicat pe

Care sunt drepturile persoanei vizate

La Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate:

  • dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
  • dreptul de acces (art. 15);
  • dreptul la rectificare (art. 16);
  • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
  • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
  • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 –);
  • dreptul la opoziție (art. 21);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 – pentru mai multe informații puteți accesa);
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să adreseze o cerere operatorului în acest sens. Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul privind dreptul la portabilitatea datelor și Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare.