Publicat pe

Care sunt drepturile persoanei vizate

La Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate:

  • dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
  • dreptul de acces (art. 15);
  • dreptul la rectificare (art. 16);
  • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
  • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
  • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 –);
  • dreptul la opoziție (art. 21);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 – pentru mai multe informații puteți accesa);
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să adreseze o cerere operatorului în acest sens. Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Pentru mai multe informații puteți accesa Ghidul privind dreptul la portabilitatea datelor și Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare.


Dacă considerați că aveți nevoie de suport în desfășurarea DPIA sau nu înțelegeți dacă trebuie să efectuați această evaluare în cadrul organizației dvs., vă îndrumăm spre experții noștri în materie de protecția a datelor  personale, implementare si conformitate GDPR, desfășurarea operațiunilor și activității de DPO. Puteți aplea la serviciile profesionale de consultanță GDPR de specialitate cu un simplu click.


Pentru a evita sanctiuni uriase financiare si de imagine va recomandam sa verificati GRATUIT online daca compania / institutia dvs trebuie, sa fie conforma cu GDPR – Regulamentul European 679/2016 si daca trebuie sa externalizati un DPO sau sa aveti desemnat o persoana pe pozitia de DPO Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, specializat ulterior prin urmarea unui Curs DPO Autorizat Certificat.