Reduceri!

Raportul anual de activitate al Ofiterului de conformitate SB/FT – Raport anual AML

349 lei plus TVA

Raportul anual de activitate al Ofiterului de conformitate SB/FT reprezinta un document electronic editabil cunoscut si sub numle d e Raport anual Ofiter AML, necesar organizatiilor ce se supun Legii 129/2019 si ASF Regulament 13/2019

Descriere

Raportul anual de activitate al Ofiterului de conformitate SB/FT reprezinta un document electronic editabil cunoscut si sub numle de Raport anual Ofiter AML.

Institutiile si companiile private care activeaza in domeniul financiar sau se supun Legii 129/2019 si Autoritatii de Supraveghere Financiara -Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor Art. 9, organizatiile / entitățile reglementate au obligatia de a întocmi si transmite pana la data de 31 martie 2024, raportul anual de activitate al ofiţerului de conformitate SB/FT pentru anul 2023.

Conform art.9 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019:
(1) Entităţile reglementate definesc şi documentează rolul ofiţerului de conformitate SB/FT, ale cărui responsabilităţi includ cel puţin următoarele:
[…] e) întocmeşte anual raportul de activitate;
f) transmite raportul anual de activitate către ASF şi răspunde solicitărilor formulate de aceasta.
(2) Ofiţerul de conformitate SB/FT informează conducătorul direct responsabil SB/FT şi, după caz, conducerea executivă/conducerea superioară cu privire la domeniile în care desfăşurarea controalelor SB/FT trebuie implementată sau, după caz, îmbunătăţită şi propune măsuri de remediere pentru diminuarea şi gestionarea eficientă a riscului de SB/FT.
(3) Raportul anual de activitate al ofiţerului de conformitate SB/FT prevăzut la alin. (1) lit. e) conţine cel puţin elementele menţionate în Regulamentul 13/2019 şi este transmis ASF până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, începând cu raportul aferent anului 2023.

Descarca Raportul anual de activitate al Ofiterului de conformitate SB/FT

Dupa confirmarea platii veti primi pe adresa de email sablonul editabil Raport anual de activitate al Ofiterului de conformitate SB/FT.

 

Spălarea banilor este practica de „legitimare” a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni prin introducerea acestora în economia reglementată pentru a le masca originea ilegală. La nivelul Europei, Europol estimează că valoarea tranzacțiilor suspecte este de ordinul sutelor de miliarde de euro – adică 1,3 % din produsul intern brut (PIB) al UE. Estimările globale se apropie de 3 % din PIB-ul mondial.

UE a adoptat în 1991 prima sa directivă privind combaterea spălării banilor, actualizată cel mai recent în 2018, pentru a contracara amenințările pe care le prezintă acest fenomen la adresa pieței interne și, ulterior, pentru a preveni finanțarea terorismului. Pentru a produce efecte, Directiva privind combaterea spălării banilor depinde de punerea în aplicare la nivel național.

În acest proces intervin și o serie de organisme ale UE. Comisia elaborează politici, monitorizează transpunerea și efectuează o analiză a riscurilor. Autoritatea Bancară Europeană (ABE) efectuează analize, investighează cazurile de posibilă încălcare a dreptului Uniunii și stabilește standarde detaliate pentru autoritățile de supraveghere și pentru industrie. În 2020, competențele și mandatul conferite ABE prin legislație în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) au fost extinse în mod considerabil. Banca Centrală Europeană (BCE) ține seama de riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului în cadrul supravegherii prudențiale a băncilor din zona euro și, din 2019, partajează informații relevante și necesare legate de CSB/CFT cu autoritățile naționale de supraveghere.